Schematic Design/Schematy elektroniczne

We design electronics circuits using discret components, modules.

Tworzymy schematy elektroniczne używają komponentów dyskretnych, układów scalonych oraz gotowych modułów. 

PCB design with 3D model/Płytki PCB ze wspraciem 3D

PCB is fully designed and lead by us. We always provide a 3D model as it helps prevent issues during next design steps.

Płytka PCB zaprojektowana przez nas, jest w pełni wsparta modelami 3D. Pomaga to uniknąć błędów projektowych oraz usprawnić integrację z mechaniczną częścią urządzenia.

Inhouse PCB prototyping/Prokucja prototypów PCB

Currently all of the modern components are made using SMT technology. To test and verify chosen IC, we do manufacture inhouse PCB test boards using CNC machine. 

Obecnie wszystkie nowoczesne komponenty zawarte są w obudowach SMT. Do testów nowych układów oraz rozwiązań, podchodzimy etapowo. Maszyna CNC pozwala wyprodukować prototyp PCB natychmiast, ograniczając czas dostawy gotowej płytki. 


EMS small batch service/Motaż elektroniki przeprodukcyjny

Using the latest technology we do assemble small production batch needed for mass production cycle.

Najnowsze maszyny pozwalają na niskoseryjną produkcję urządzeń prototypowych. Projekt prowadzony przez nas zawiera wszystkie nastawy P&P (typ taśmy, szerkość, typ dyszy) w bibliotekach. Jest to etap pośredni przed seryjną produkcją.  

Key areas/ Specjalizacja:
- PCB development with 3D modelling 
- SCH capture focusing on component’s parametrisation for EMS and P&P,
- PCB prototyping using CNC machine, semiautomatic assembly with P&P machine 
- RF circuits design (antenna selection, antenna impedance matching, power transmit optimization, fulfils regulations, ASK and FSK signal modulations)  
- Embedded C SW for ARM (STM32), including low libraries level and RTOS mechanism  
- Low power MCU (MSP430 and STM32WL) circuits design, 
- LabView graphical programming language, 
- Interfaces CANbus, I2C, UART (RS232), SPI, 
- Energy Harvesting for IoT
- Power management and its sources (Li-ion, Lead-acid, NiCad, NiMH), 
- Embbeded Linux SBS’s (BeagleBone, Raspberry Pi) focused on Python usage 
- freeCAD 3D electronics component’s modelling , 
- Interfaces, Ethernet, Bluetooth, 1-Wire, USBCopyright ©2021 ilkeston.pl, All Rights Reserved.
Partners:
Total visitor count: 5570